ALGEMENE VOORWAARDEN CARNAVALSOPTOCHT BUURTGAT

Op verzoek van de gemeente, de politie en de carnavalsvereniging vragen wij u de volgende punten in acht te nemen bij de bouw, tijdens de optocht en onderweg van en naar de optocht.

Dit voor de veiligheid van u zelf en van de toeschouwers. Zorg ook voor een goed en ordelijk verloop van de optocht en laat geen gaten vallen.

 

 1. Alle bewegende delen zoals wielen etc. dienen goed afgeschermd te zijn. Veiligheid voor alles. Zorg ervoor dat de bestuurder van een wagen over een goed uitzicht beschikt en er een vluchtweg aanwezig is voor chauffeur en deelnemers die zich op de wagen bevinden. Personen die hoger staan in of op de wagen moeten voldoende gezekerd zijn en voorzien zijn van een valbeveiliging.

 

 1. In verband met brandveiligheid zijn wagens verplicht een blusapparaat ter beschikking te hebben.

 

 1. Een of meer verantwoordelijke begeleiders dienen langs de wagen te lopen of duidelijk aanwezig te zijn.

 

 1. Er mag alleen vanaf de prinsenwagen gestrooid worden met snoep of zoetwaren. Overtreding hiervan heeft onmiddellijke verwijdering uit de optocht tot gevolg.

 

 1. Gedurende de optocht mag er op het trekkende voertuig reclame worden gevoerd. Ten hoogste 2 borden van 20 x 40 cm, overige reclame uitingen in overleg met optochtcommissie.

 

 1. Tijdens de optocht mag er geen schade worden toegebracht aan eigendommen van derden. Verder mogen er geen afvalstoffen worden achtergelaten.

 

 1. Gebruik van alcoholische drank is verboden. Bij dronkenschap behoudt de commissie zich het recht voor de betreffende deelnemer(s) direct uit de optocht te verwijderen. Glaswerk is ten strengste verboden. Vooraf aan de optocht kan er steekproefsgewijs een blaastest afgenomen worden.

 

 1. Deelnemers aan de optocht worden in generlei opzicht ontheven van hun wettelijke aansprakelijkheid. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deelname aan de optocht.

 

 1. Bestuurders van motorvoertuigen moeten W.A. verzekerd zijn. Bovendien moeten zij

aan hun eigen motorvoertuigenverzekering melden dat zij deelnemen aan een optocht. Een kopie van) bewijs van verzekering moet bij de inschrijving overhandigd worden.

 

 1. Deelnemers aan de optocht doen mee op eigen risico.

 

 

 1. Bestuurders moeten over geldige rijbewijzen dan wel certificaten beschikken. Bestuurders van motorvoertuigen dienen de bepalingen van de wegenverkeerswet in acht te nemen.

 

 1. De voertuigen moeten technisch in orde zijn, vooral de stuurinrichting en de remmen. De opbouw dient solide te zijn zodat er geen delen kunnen afbreken of vallen.

 

 1. De deelnemende voertuigen dienen van een zodanige afmeting te zijn dat zij de route zonder problemen kunnen rijden. Denk hierbij aan breedte en hoogte. De commissie optochten is niet bevoegd om bomen van particulieren of gemeente te snoeien.

 

 1. Uiterlijk een half uur na afloop van de optocht dienen de voertuigen die aan de optocht hebben deelgenomen de openbare weg verlaten te hebben.

 

 1. Er mogen geen persoonlijke en / of kwetsende uitbeeldingen of spreuken gevoerd worden. U bent dan wettelijk strafbaar

 

 1. Tijdens het opstellen en het rondtrekken, dient u de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Dit geldt vooral bij het opstarten van de optocht. De uitrit van het gemeentehuisplein dient vrij te blijven.

 

 1. De organisatie houdt zich het recht voor een ieder die zich misdraagt of de algemene voorwaarden niet opvolgt te verwijderen uit de optocht.

 

 1. De deelnemers van de optochten kunnen hun startnummer na de optocht inleveren tijdens de prijsuitreiking. Dit voor hergebruik volgend jaar

 

 1. De wisselbeker blijft bij de winnende deelnemers tot de prinsenreceptie van het volgende jaar. Op die avond dient de wisselbeker ongeschonden ingeleverd te worden.

 

 1. Categorieën grote optocht zondag:
  1: Solo, Duo

             Cat. 2: Loopgroepen t/m 9 personen
                        Cat. 3: Loopgroepen vanaf 10 personen
                        Cat. 4: Grote Wagens

 

            Namens CV De Buurlanders,

            Commissie optochten.

CV De Buurlanders

Contact


© 2019 Reclamestudio Digi-Z, CV de Buurlanders