ALGEMENE VOORWAARDEN CARNAVALSOPTOCHT BUURTGAT

Op verzoek van de gemeente, de politie en de carnavalsvereniging vragen wij u de volgende punten in acht te nemen bij de bouw, tijdens de optocht en onderweg van en naar de optocht.Dit voor de veiligheidvan u zelf en van de toeschouwers. Zorg ook voor een goed en ordelijk verloop van de optocht en laat geen gaten vallen.
 1. Alle bewegende delen zoals wielen etc. dienen goed afgeschermd te zijn. Veiligheid vooralles. Zorg ervoor dat de bestuurder van een wagen over een goed uitzicht beschikt.
 2. In verband met brandveiligheid zijn wagens verplicht een blusapparaat ter beschikkingte hebben.
 3. Een of meer verantwoordelijke begeleiders dienen langs de wagen te lopen of duidelijk aanwezig te zijn.
 4. Er mag alleen vanaf de prinsenwagen gestrooid worden met snoep of zoetwaren.Overtreding hiervan heeft onmiddellijke verwijdering uit de optocht tot gevolg.
 5. Gedurende de optocht mag er op het trekkende voertuig reclame worden gevoerd.Ten hoogste 2 borden van 20 x 40 cm.
 6. Tijdens de optocht mag er geen schade worden toegebracht aan eigendommen vanderden. Verder mogen er geen afvalstoffen worden achtergelaten.
 7. Gebruik van alcoholische drank is verboden. Bij dronkenschapbehoudt de commissie zich het recht voor de betreffende deelnemer(s) direct uit de optocht te verwijderen.Glaswerk is ten strengste verboden.
 8. Deelnemers aan de optocht worden in generlei opzicht ontheven van hun wettelijkeaansprakelijkheid. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schadeveroorzaakt door deelname aan de optocht.
 9. Bestuurders van motorvoertuigen moeten W.A.verzekerd zijn. Bovendien moeten zijaan huneigen motorvoertuigenverzekering melden dat zij deelnemen aan een optocht.Een (kopie van) bewijs van verzekering moet bij de inschrijving overhandigd worden.
 10. Deelnemers aan de optocht doen mee op eigen risico.
 11. Bestuurders moeten over geldige rijbewijzen dan wel certificaten beschikken.Bestuurders van motorvoertuigen dienen de bepalingen van de wegenverkeerswet in acht te nemen.
 12. De voertuigen moeten technisch in orde zijn, vooralde stuurinrichting en de remmen. De opbouw dient solide te zijn zodat er geen delen kunnen afbreken of vallen.
 13. De deelnemende voertuigen dienen van een zodanige afmeting te zijn dat zij de route zonder problemen kunnen rijden. Denk hierbij aan breedte en hoogt. De commissie optochten niet bevoegd is om bomen van particulierenof gemeentetesnoeien.
 14. Uiterlijk een half uur na afloop van de optocht dienen de voertuigen die aan de optocht hebben deelgenomen de openbare weg verlaten te hebben.
 15. Er mogen geen persoonlijke en / of kwetsende uitbeeldingen of spreuken gevoerd worden. U bent dan wettelijk strafbaar
 16. Tijdens het opstellen en het rondtrekken, dient u de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Dit geldt vooral bij het opstarten van de optocht. De uitrit van het gemeentehuisplein dient vrij te blijven.
 17. De organisatie houdt zich het recht voor een ieder die zich misdraagt of de algemenevoorwaarden niet opvolgt te verwijderen uit de optocht.
 18. De deelnemers van de optochten kunnen hun startnummer na de optocht inleveren tijdens de prijsuitreiking. Dit voor hergebruik volgend jaar
 19. De wisselbeker blijft bij de winnende deelnemers tot de prinsbekendmaking van het volgende jaar. Op die avond dient de wisselbeker ongeschondeningeleverd te worden.
 20. Categorieën grote optocht
  zondag:
  Cat. 1: Solo, Duo en Trio
  Cat. 2: Loopgroepen
  Cat. 3: Grote Wagens21.

  Categorieën jeugd optocht
  maandag:
  Cat. 1: Solo, Duo en Trio
  Cat. 2: Kleine Groepen
  Cat. 3: Grote Groepen

  De grens tussen kleine en grote groepen is bij ca 10 deelnemers. Dit wordt zo gekozen dat beide categorieën ongeveer evenveel inschrijvingen hebben.

  Namens CV De Buurlanders,Commissie optochten.