ALGEMENE VOORWAARDEN CARNAVALSOPTOCHT BUURTGAT

Op verzoek van de gemeente, de politie en de carnavalsvereniging vragen wij u de volgende punten in acht te nemen bij de bouw, tijdens de optocht en onderweg van en naar de optocht.

Dit voor de veiligheid van u zelf en van de toeschouwers. Zorg ook voor een goed en ordelijk verloop van de optocht en laat geen gaten vallen.

 

 1. Alle bewegende delen zoals wielen etc. dienen goed afgeschermd te zijn. Veiligheid voor alles.
 2. Zorg dat het startnummer op de voorzijde van het object is geplaatst, dan is het voor de jury duidelijk dat er een volgende deelnemer langskomt.
 1. Tijdens de optocht mag er geen schade worden toegebracht aan eigendommen van derden. Verder mogen er geen afvalstoffen worden achtergelaten.
 2. Het strooien met papiersnippers is niet toegestaan, beperkt gebruik van confetti mag wel.
 3. Deelnemers aan de optocht worden in generlei opzicht ontheven van hun wettelijke aansprakelijkheid. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deelname aan de optocht.
 4. Deelnemers aan de optocht doen mee op eigen risico.
 5. Uiterlijk een half uur na afloop van de optocht dienen de voertuigen die aan de optocht hebben deelgenomen de openbare weg verlaten te hebben.
 1. Tijdens het opstellen en het rondtrekken, dient u de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 1. De organisatie houdt zich het recht voor een ieder die zich misdraagt of de algemene voorwaarden niet opvolgt te verwijderen uit de optocht.
 2. De deelnemers van de optochten kunnen hun startnummer na de optocht inleveren tijdens de prijsuitreiking. Dit voor hergebruik volgend jaar
 1. Categorieën jeugdoptocht:
              1: Solo, Duo en Trio
                          Cat. 2: Kleine Groepen
                          Cat. 3: Grote Groepen

De grens tussen kleine en grote groepen is bij ca 10 deelnemers. Dit wordt zo gekozen dat beide categorieën ongeveer evenveel inschrijvingen hebben.

CV De Buurlanders

Contact


© 2019 Reclamestudio Digi-Z, CV de Buurlanders